Agenter som tar mål på skytterklær

Østlandet  Ola Tore Dokken     900 36 082
Sørlandet  Hans Kristian Wear 400 08 206
Bergen      Bjarte Langenes      951 10 464
Stavanger Jostein Lassen        916 25 690
Sogn         Rune Vikøren          917 03 991
Troms       Magne Gamst         900 44 120
                 Børre Pedersen       905 64 993